Zákaznická linka 02 526 223 80

 

Všeobecné podmienky

Prihlásenie na kurz

 1. Prihlásenie na kurz je možné uskutočniť:
  - cez webové stránky www.cadetgo.sk  na stránkach jednotlivých kurzov odkazom OBJEDNAŤ KURZ
  - e-mailom na adrese info@cadetgo.sk
  Prihlásenie do kurzu je záväzné. O prijatí prihlášky obdržíte potvrdenie. V prípade prekročenia kapacity kurzu Vám bude ponúknutý náhradný termín.
 2. Prihlášky môžete zasielať do termínu uzávierky. Prihlásenie na kurz po termíne uzávierky je potrebné z dôvodu obmedzenej kapacity učebných priestorov konzultovať telefonicky s našimi pracovníkmi.
 3. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. objednávateľ súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov pracovníkmi firmy Cadet Go Slovakia s.r.o., ktorí realizujú kurzy. Správa, spracovanie a uchovávanie osobných údajov prebieha za účelom vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu ( prípadne kópie osvedčenia).

Platba za kurz

 1. Úhradu za objednané služby zrealizujte pred termínom konania kurzu prevodným príkazom na základe došlej faktúry pod variabilným symbolom uvedenom na faktúre. 
 2. Cena kurzu sa riadi platným cenníkom. V cene kurzovného sú zahrnuté náklady spojené s usporiadaním kurzu, písomné materiály, obed a občerstvenie.
 3. Platby poukazujte na účet u FIO Banky a.s.

  Číslo účtu SK3983300000002800998939
  SWIFT FIOZSKBAXXXCadet Go Slovakia s.r.o.
  Cadet Go Slovakia s.r.o.
  IČO : 50303317, DIČ 2120267061
 4. Uhradenie kurzovného je podmienkou prijatia účastníka na kurz.

Storno poplatky

Pri neospravedlnenej účasti kurzovné nevraciame.

a) 15 kalendárnych dní pred začatím kurzu - bez storno poplatkov
b) 14 - 10 kalendárnych dní pred začatím kurzu - storno poplatok 25% ceny kurzu
c) 9 - 5 kalendárnych dní pred začatím kurzu - storno poplatok 50% ceny kurzu
d) menej ako 5 kalendárnych dní pred začatím kurzu - storno poplatok 100% ceny kurzu

Ubytovanie a stravovanie

Pre účastníkov so záujmom o ubytovanie zašleme na výber niekoľko ubytovacích kapacít, po výberu môžeme ubytovanie rezervovať. V cene kurzov je vždy občerstvenie,obed, káva a čaj behom školenia.

Garancia konania kurzu

Kurzy označené termínom Garancia konania* majú zaistené otvorenie objednaného termínu školenia pri objednávke 2 a viac účastníkov naraz najneskôr 7 dní pred termínom konania kurzu.

Zrušenie  a zmeny kurzu

 1. Spoločnosť Cadet Go Slovakia s.r.o. si v prípade nepredpokladaných okolností vyhradzuje právo na zmenu termínu, zrušenie kurzu alebo na zmenu miesta konania. V takom prípade Vám bude po dohovore ponúknutý nový termín, prípadne vrátená už uhradená cena.
 2. Obsahy kurzov uvedené na našich webových stránkach sú iba informatívne a sú vždy prispôsobené aktuálnym potrebám školenej skupiny.

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Každý účastník, ktorý ukončí kurz, má nárok na získaní Osvedčenia o absolvovaní kurzu.

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 02 52 62 23 80
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na