Zákaznická linka 0905 253 933

 

Postup

POSTUPNÉ KROKY PRI OSOBNOM KOUČINGU

 

Ako koučing prebieha

Osobný koučing prebieha formou dialógu dvoch expertov s rôznou kvalifikáciou. Klient prináša znalosti zo svojej oblasti, profesie a znalosti o sebe samom. Kouč zase nadhľad a tematickú kompetenciu k riešeniu rôznorodých situácií so schopnosťou poradenstva, diagnózy, intervencií a riešení. Kouč nemusí byť odborníkom na vašu prácu a profesiu. Kouč je zodpovedný a znalý procesu koučingu.

Postup 

  • Prvé stretnutie s koučom je bezplatné a úplne nezáväzné. Cieľom je zistiť možnosti spolupráce a ochoty hľadať spoločne riešenie.
  • Na základe objednávky zadávateľa (firma alebo vy sami) stanovíme spoločne ciele koučingu a plán ako ciele dosiahneme.
  • Pri prvom stretnutí s klientom si ujasníme témy, detailné postupy, situáciu a očakávania klienta, formu a miesto koučingu.
  • Ďalšie kroky budú zahrňovať hľadanie riešenia a postupu realizácie.
  • V následnom sedení si poskytneme spätnú väzbu a zhrnutie pokrokov v riešení úloh.
  • Záverečné stretnutie obsahuje celkové vyhodnotenie efektu koučovania od zadávateľa a vhodné opatrenia k budúcemu rozvoju.
  • Jedno sedenie s klientom trvá približne 90 minút, pri bežných riešeniach je vhodné využiť cca 4-6 sedení v priebehu 2-4 mesiacov.

 

Objednávka alebo dotaz

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na