Zákaznická linka 0905 253 933

 

OTVORENÉ KURZY

Otvorené kurzy rozvíjajú prevažne "soft" zručnosti účastníkov a sú vedené vždy jedným lektorom. Školíme vo vlastných priestoroch malé skupiny účastníkov, max. 12 osôb. Každý účastník dostane Certifikát o účasti na školení. Po ukončení školenia poskytujeme každému účastníkovi individuálny koučing po telefóne, ktorý upevňuje nové zručnosti v praxi.


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /www/doc/www.cadetgo.sk/www/lib/kurzy.lib.php on line 389

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.cadetgo.sk/www/lib/kurzy.lib.php on line 64

Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /www/doc/www.cadetgo.sk/www/lib/kurzy.lib.php on line 69
preferovaný termín konania PODĽA ZAMERANIA PODĽA TERMÍNU

Manažérske zručnosti Komunikačné zručnosti Organizačné zručnosti Personalistika Obchodné zručnosti Profesné zručnosti Ostatné zručnosti

Manažérske zručnosti

MANAŽÉRSKA AKADÉMIA I základné manažérske zručnosti

Komplexný 4 dňový program základných manažérskych zručností je určený novým alebo začínajúcim manažérom. Unikátny vo svojom zameraním na prax a budovanie manažérskych postojov.

cena: 665,-
detail kurzu

MANAŽÉRSKA AKADÉMIA II pre pokročilých

4 dňový program je pokračovaním prvej časti (nie je nutnou podmienkou). Umožňuje si osvojiť nové zručnosti pre rozvoj výkonného a motivovaného tímu.

cena: 675,-
detail kurzu

RIADENIE ZMIEN riadenie zmien pre manažérov

Postupy a nástroje ako zmeny pripraviť, viesť, potlačovat odpor proti zmenám, uzatvárať a vyhodnocovať. Ako komunikovať zmeny a riadiť emócie pracovníkov. Ako dosiahnuť prijatie zmeny.

cena: 155,-
detail kurzu

WEBINÁR ON - LINE vedenie ľudí na Home Office

On-line webinár, živo s lektorom
* Nastavenie pravidiel práce
* Zadávanie úloh a cieľov
* Nastavenie komunikácie
* Vyhodnocovanie práce

cena: 35,-
detail kurzu

MOTIVÁCIA pracovníkovako motivovať bez peňazí

Základy manažérskej motivácie podriadených, tvorba motivačného prostredia a využívanie motivátorov. Motivačná typológia podriadených.

cena: 155,-
detail kurzu

HOME OFFICE

NOVINKA! Prezenčný kurz.
* Efektívne techniky vedenia
* Nácviky situácií z praxe
* Nastavenie pravidiel práce
* Nastavenie a precvičenie komunikácie

cena: 155,-
detail kurzu

DELEGOVANIE ako byť efektívnejší

Delegovanie ako nástroj efektívneho využívania času manažéra. Bloky zabraňujúce delegovaniu. Techniky a nutné podmienky pre úspešné delegovanie.

cena: 155,-
detail kurzu

VEDENIE PORÁD ako zažiariť a nestrácať čas

Príprava, plánovanie, vedenie, moderácia a zakončenie efektívnej pracovnej porady, ktorá bude prínosom pre celý tím.

cena: 155,-
detail kurzu

Riadenie zmien pre HR činnosti a role HR pri zmenách

HR manažér ako aktivná podpora zmenových procesov, techniky a zásady pri príprave, realizácii a zakončení zmien. Kedy a ako pomôcť manažérom pri zmenách.

cena: 0,-
detail kurzu

Komunikačné zručnosti

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI základy dobrej prezentácie

Základné techniky a postupy pre zaujímavé a úspešné prezentácie pred skupinou. Ako začať, ako zaujať, ako moderovať, ako zakončiť. Stres z vystupovania a ako sa ho zbaviť.

cena: 269,-
detail kurzu

UMENIE VYJEDNÁVAŤ technika a taktiky úspechu

Techniky a taktiky vyjednávania, nácviky vyjednávacích situácií. Príprava na vyjednávanie, ako sa brániť manipulácii druhej strany.

cena: 155,-
detail kurzu

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIAv komunikačnej praxi

Principy a zásady asertívnej komunikácie. Asertívny postoj a asertívny prejav. Nácviky komunikačných situácií. Ako sa presadiť s ohľadom na potreby druhých.

cena: 155,-
detail kurzu

REČ TELA tajomstvo neverbálnej komunikácie

Návody ako zlepšiť svoj osobný prejav v reči tela, ako silnejšie pôsobiť na druhých. Čo všetko môžme poznať z reči tela našich komunikačných partnerov pri jednaniach, poradách, vyjednávaní.

cena: 155,-
detail kurzu

Organizačné zručnosti

TIME MANAGEMENT 4.gen. ako riadiť výkon a čas

Návody a postupy ako efektívnejšie využívať pracovný čas. Techniky plánovania, voľba priorít činností. Zmena našich návykov, boj s odkladaním.

cena: 155,-
detail kurzu

VEDENIE PROJEKTU príprava, vedenie, zakončenie

Ako projekt pripraviť a viesť, ako uzatvoriť a vyhodnotiť. Kostra projektu, projektové fázy. Vedenie projektových stretnutí. Základná príprava projektového manažéra.

cena: 239,-
detail kurzu

Personalistika

TRAIN the TRAINER lektorské zručnosti

Nácvik technik ako rozvíjať druhých. Štruktúra a zásady ako sa nové činnosti učiť, vysvetliť, precvičiť, upevniť do praxe. Nácviky spätnej väzby a osobného vystupovania. Ideálne pre trenérov a manažérov.

cena: 249,-
detail kurzu

HODNOTIACE POHOVORY so zamestnancom

Zásady pre správne vedený Hodnotiaci pohovor, jeho štruktúra, príprava. Ako vyhodnocovať plnenie cieľov a ako stanovovať KPI. Aké sú riziká a úskalia.

cena: 155,-
detail kurzu

Obchodné zručnosti

PREDAJNÉ ZRUČNOSTI umenie úspešného predaja

Zásady úspešného predaja. Predajné techniky, motivácia zákazníka. ako vyzerá predajný cyklus. Psychohygiena predajcu.

cena: 155,-
detail kurzu

PODVEDOMÉ SPRÁVANIE SPOTREBITEĽA ako na zákazníkov v 21. storočí

Ďalšia priemyselná revolúcia nie je o viac a viac dátach. Je o hlbšom pochopení vášho zákazníka a psychológií spotrebiteľa.

cena: 139,-
detail kurzu

RIEŠENIE NÁMIETOK klientov a zákazníkov

Námietky ako neoddeliteľná súčasť predajného rozhovoru. Využitie námietok k argumentácii. Techniky ako námietky zvládať a ako reagovať vo vypätých situáciách.

cena: 139,-
detail kurzu

Profesné zručnosti

MAJSTRI VO VÝROBE vedenie ľudí a komunikácia

Manažérske zručnosti v špecifickom prostredí výroby. Rozvoj majstra od profesného odborníka k manažérovi, ktorý vedie podriadených k výkonu a spokojnosti.

cena: 289,-
detail kurzu

Ostatné zručnosti

STRES MANAGEMENT cesta k výkonnosti

Ako rozpoznať stresové signály a ako pracovať so svojim stresom. Techniky ako stres uvolňovať a ako mu lepšie odolávať. Ako dosiahnuť životnú rovnováhu a predísť vyhoreniu.

cena: 155,-
detail kurzu
 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na