Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA
Vyštudoval SPŠ strojnú, MBA Management, organizácia a riadenie  
 
Prax: Riaditeľ supermarketu, ekonomické oddelenie nadnárodného reťazca. Od roku 2005 činný v oblasti nehnuteľností so zameraním na rezidenčný development, predajca, projektový manažér, akvizítor nových projektov. Od roku 2010 management nadnárodnej franšízingovej spoločnosti, lektor projektových manažerov, vzdelávanie majiteľov franšíz a vedúcich kancelárií. Lektor v programoch MBA 
 
Špecializácia: Manažérske zručnosti, Techniky vyjednávania, Time management, Plánovanie

Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na