Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Peter Múčka

Peter Múčka

Prax: Peter ohodnocoval, radil, hodnotil či spolupracoval už s desiatkami firiem. Radil najväčším spoločnostiam v strednej a východnej Európe pri predaji či kúpe (M&A|, prostredníctvom biznis developmentu pomáhal rýchlo rastúcim startupom rásť či ohodnocoval blockchain spoločnosti pomocou umelej inteligencie. To všetko stihol vďaka práci v spoločnostiach ktoré sú špičky vo svojom obore ako Sympatia Group, Exponea, KPMG DA, KPMG Startup Studio, Decissio alebo Mindworx. Je taktiež spolu-zakladateľom jedného z najúspešnejších študentských organizácií Klub Investorov, spolu-založil prvý študentský fond a mnoho ďalšieho.

Rozhodnutie založiť spoločnosť ktorá sa zaoberá behaviorálnym poradenstvom v Petrovi vzbudil šok z toho, čo dookola videl. Ako spočiatku nenápadné nedodržiavanie behaviorálnych princípov a nepochopenie spotrebiteľského správania malo obrovské, až fatálne následky.

Špecializácia: Behaviorálna ekonómia, spotrebiteľské správanie, behaviorálne riešenia, strategické poradenstvo a biznis development. 


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na