Zákaznická linka 0905 253 933

 

Lektori

Lektori otvorených kurzov a firemných programov

Pracujeme výhradne s osvedčenými lektormi, mnohí majú za sebou vlastnú manažérsku, obchodnú alebo podnikateľskú prax. Všetci lektori sú prevereni dľhodobou spoluprácou a naším interným rozvojom. Nepracujeme s lektormi najímanými na jednorázové akcie.

Výber lektorov firemných programov je závislý na školených témach a odbornostiach. Všetci lektori sú vedeni ku koučujúcemu štýlu školenia a aplikácií všetkých teoretických poznatkov do praxe. V prípade záujmu vám trénerov rádi osobne predstavíme.

 

Profil lektora

Libor Kotlán

Libor Kotlán

 

Prax: Vybudoval a viedol obchodné zastúpenie zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Od roku 2007 do 2016 generálny riaditeľ pre Slovenskú republiku. Od roku 2013 do 2016 generálny riaditeľ pre Českú republiku. Tréner a lektor predajných a manažérskych zručností. 

Vedúci vzdelávacích projektov Cadet Go Slovakia. Lektor a tréner.

Špecializácia: Vedenie a rozvoj manažérov. Tréning a výuka manažerských zručností. Koučing a systematický rozvoj manažérov. Time managment. Komunikácia.


Späť na zoznam lektorov

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na