Zákaznická linka 0905 253 933

 

Reference našich klientů

Sdružení Linka bezpečí

Denisa Krumpová, vedoucí oddělení lidských zdrojů

Zpětné vazby našich kolegů a kolegyň na dodané služby se dotýkaly zejména:
 
- osobního koučování, které je maximálně přínosné, má přesah do práce (často i do osobního života), dává příležitost si uvědomit některé chyby a zažité postoje, se kterými se dá dále pracovat, pomáhá v práci, přispívá k zefektivnění komunikace nejen v rámci kanceláře ale celé organizace;
 
- otevřených kurzů soft skills (time management, vedení lidí, asertivita, komunikační dovednosti) – ocenění hodné byly praktické zkušenosti/zkoušení si, postrk k odvaze zkoušet nové věci při své práci a interakci s dalšími kolegy, osobní akční plán a následná možnost konzultace formou fix-koučování; 
 
- kurzu Lektorských dovedností – pro tým lektorů výcviků Telefonické krizové intervence posílil jejich didaktické dovednosti, dal zrcadlo lektorům pro zpětnou vazbu na to, jak si při lektorování vedou a jak působí jejich vystupování před skupinou, díky za praktickou příručku, inspirativní techniky, osobní doporučení a sdílení z praxe.
 
- vedení interního workshopu na míru pro celý kmenový tým, který nám pomohl v procesu strategického plánování a také příjemně přispěl k formování nového týmu.
 
Spolupráce se Zdeňkem Fibichem, s Petrou Krupičkovou a je perfektní, efektivní a vždy dle našich potřeb. Erudovanost a lidský přístup je charakteristický také pro lektory jednotlivých otevřených kurzů a osobní kouče.
Za Sdružení Linka bezpečí bychom velmi rádi pokračovali v rozeběhnuté spolupráci mezi Sdružením Linka bezpečí a společností Cadet Go!
Nutno vyzdvihnout, že díky více než stotisícovému ročnímu daru považujeme investici do našich pracovníků za jednu z nejcennějších komodit.
 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
 

Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na