Zákaznická linka 0905 253 933

 

Reference našich klientů

StringData s.r.o.

Pavla Teplá, HR Manager

Dovolte mi poděkovat společnosti Cadet Go za manažerský vzdělávací program zaměřený na vedení lidí a komunikaci. Toto školení absolvovali naši zaměstnanci v termínu prosinec 2013 - březen 2014.
Cílem kurzu bylo seznámit naše zaměstnance, kteří v současnosti vedou své týmy ať už liniově nebo v rámci svých projektů, se základními  technikami a zásadami souvisejícími s vedením týmu, resp. komunikací, plánováním, nastavováním a hodnocením cílů, motivací, zvládáním konfliktních situací a úspěšným řízením změn v organizaci.
 
Oceňuji flexibilitu lektora, který nám vyšel vstříc při přizpůsobování agendy z pohledu našich potřeb tak, aby celkově školení bylo pro naše zaměstnance co nejvíce přínosné. Stejně tak během samotného školení volil postup, který průběžné odrážel dynamiku a zaměření školící skupiny. Zpětná vazba našich zaměstnanců na celé školení byla velmi pozitivní a odrážela jejich nadšení a chuť dále jednotlivé techniky a své dovednosti rozvíjet.
 
Účastníci školení si z kurzu odnesli nejen nové informace, ale zároveň i reflexi k sobě tak, aby každý věděl, na čem by měl pracovat, pokud bude chtít. Jako základ pro úspěšné zvládnutí manažerských technik pak ve společnosti StringData vnímáme intenzivní práci s účastníky školení nejen mezi jednotlivými dny programu, ale i po jeho ukončení. Zkoušení některých technik a osvojování nových dovedností pak probíhá v praxi ve spolupráci s vedoucími pracovníky jednotlivých účastníků tohoto kurzu.
Ještě jednou děkujeme za celkovou podporu a profesionálně připravený školící program.
 
Duben 2014
 

Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na