Zákaznická linka 0905 253 933

 

Reference našich klientů

LUX (SK) s.r.o.

Libor Kotlán, Generálny riaditeľ

Lektor Zdeněk Fibich preukazuje veľkú praktickú znalosť všetkých špecifík predaja. Na svojich školeniach presvedčuje znalosťou súčasného trhu predaja a praktickými schopnosťami naučiť potrebné manažérske a predajné znalosti.

Pre našu spoločnosť poskytuje dlhodobú Manažérsku Academiu -  školenie pre
5. manažérov a vedúcich tímov v priamom predaji so zameraním na:
Motiváciu, vyjednávanie a komunikáciu, vedenie obchodných porád, vedenie ľudí a koučink,  prezentačné techniky.

Školenia sú prínosom nie iba po stránke poznávania a získavania informácií, ale predovšetkým v praktickej použiteľnosti nácvikov, simulácií a modelových hier. Na základe doterajších skúseností hodnotíme doterajšie pôsobenie p.Fibicha ako vysoko prínosné a úspešné. Efekty zo seminárov pre našich vedúcich nás presvedčili o tom, že  výber  spoločnosti Cadet GO bol najlepšou voľbou.


Školenia sú organizované ako dlhodobý cyklus seminárov a tréningov s plánovanou dĺžkou do konca marca  2008.


V Bratislave dňa 16.10. 2007


Zpět na seznam referencí

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na