Zákaznická linka 0905 253 933

 

OSOBNÝ KOUČING

Osobný koučing je ideálna kombinácia individuálneho poradenstva, osobnej spätnej väzby a prakticky orientovaného prístupu. Koučing pre manažérov a zamestnancov je vždy oveľa lacnejší, rýchlejší a produktívnejší ako riešenie následnej personálnej krízy a výchova nových odborníkov.
Finančná návratnosť koučingu (ROI) je jedna z najvyšších v rozvoji pracovníkov, náklady na koučing sa tak zaraďujú medzi najlepšie investície v oblasti personálneho rozvoja.

Osobný koučing - príklady koučovacích cieľov:

 • Pracovná výkonnosť zamestnanca a manažéra
  Rozvoj firmy a oddelenia
  Krízové riadenie a riadenie zmien
  Riešenie problémov v komunikácii
  Odstraňovanie prekážok v práci a vzťahoch
  Určovanie priorít a zamerania
  Osobná motivácia pracovníka
  Riešenie preťaženia a vyhorenia manažéra
  Povýšenie a preradenie
  Zmena obsahu práce

Základné prínosy koučingu pre spoločnosť:

 1.  Zvýšenie výkonnosti pracovníkov
 2.  Zlepšenie vzťahov a komunikácie
 3.  Zníženie fluktuácie a odchodov pracovníkov
 4.  Udržanie kľúčových odborníkov
 5.  Zvýšenie konkurencieschopnosti

Leták k stiahnutiu:

 
 

Adresa

CADET GO Slovakia T: 0905 253 933
Agátová 22 E: info@cadetgo.sk
841 01 W: www.cadetgo.sk
Bratislava 4  

Pokračujte na